عصر ظهور

اين كتاب تصويري كامل از دوران ظهور امام زمان(عج) را به زباني گويا و با تكيه بر آيات قرآن و سخنان اهل بيت(ع) ارائه مي‌دهد. هدف كتاب، ارائۀ نماي عمومي و تقريبي دوران ظهور و نهضت‌ها و حوادث مربوط به آن زمان است.