قتل در خيابان كاج

در ادامه كتاب‌هاي قبلي جناب آقاي محمد شهرياري (قاضي ويژه قتل تهران) كتاب ديگري از ايشان با عنوان قتل در خيابان كاج در دست انتشار است و به زودي در اختيار مخاطبان قرار خواهد گرفت. اين كتاب بازگويي پرونده‌هاي قتل‌هايي با داستان‌هاي مختلف است كه توسط قاضي ويژه قتل تهران نوشته شده.