سمفوني مرگ

در ادامه كتاب‌هاي قبلي جناب آقاي محمد شهرياري (قاضي ويژه قتل تهران) كتاب جديد ايشان با عنوان سمفوني مرگ در دست انتشار است و به زودي در اختيار مخاطبان قرار خواهد گرفت.